Chương trình học tập đầu khoá dành cho tân sinh viên nhập học đợt 1

Với mục tiêu hỗ trợ cho tân sinh viên hiểu và nắm bắt đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản về tình hình kinh tế xã hội trong nước và quốc tế; giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm công dân thông qua tuyên truyền, phổ biến các chính sách về pháp luật, tình yêu giới tính,...

Địa điểm: Tại Hội trường tấng 9

  • Buổi

Thời gian

Chuyên đề

Diễn giả

Thứ 4

(25/07/2018)

14h00 - 16h00

Tình yêu và tuổi trẻ nơi giảng đường

Chuyên gia tâm lý Đỗ Văn Sự

Thứ 5

(26/07/2018)

Theo lịch

Khảo sát xếp lớp tiếng Anh (theo thời khóa biểu SV)

Khoa NN, TT Khảo thí

Thứ 6

(27/07/2018)

14h00 - 16h00

Xác định mục tiêu và tạo động lực học tập

ThS. Nguyễn Mai Lâm

16h00 - 17h00

SV trong thời đại công nghệ 4.0 (Industry 4.0 and important for students deep learning)

Tiến sĩSean Watts- phó HT

 

Thứ 7

(28/07/2018)

Theo lịch

Khảo sát xếp lớp tiếng Anh (theo thời khóa biểu SV)

Khoa NN, TT Khảo thí

Thứ 2

 

 

 

Thứ 3

(31/07/2018)

14h00 - 16h00

Kỹ năng học tập Đại học

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Anh

16h00 - 17h00

An toàn giao thông

 

Thứ 4

(01/08/2018)

14h00 - 16h00

Xây dựng thương hiệu và định vị bản thân

TS. Đào Lê Hòa An

16h00 - 17h00

Thời sự kinh tế chính trị

 

Thứ 7

(04/08/2018)

8h00 - 10h00

Giao lưu với các GĐ doanh nghiệp lớn và cựu SV (về những kinh nghiệm học tập trong thời kỳ SV và yêu cầu nghề nghiệp, tầm quan trọng của kỹ năng tiếng anh, thái độ…)

Các cựu SV và Giam đốc Doanh nghiệp

 

 

Các hoạt động của Khoa( do khoa chuẩn bị)

Chương trình công bố tại khoa