Cảnh báo phát tán email mã độc

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin của cá nhân, thực hiện theo yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông. Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên nhân viên và sinh viên (CBGVNV và SV) thực hiện các nội dung sau:

Ảnh: Kinh tế đô thị

1. Thông báo cho toàn thể CBGVNV và SV nếu có nhận được email từ danang.gov.vn (và email lạ, không rõ nguồn gốc) có kèm theo tệp tin (file) có tên “Lich truc le 30-4 và 1-5.xls” thì không mở file kèm theo; không truy cập vào những đường dẫn liên kết lạ trong nội dung email.

2. Khi nhận được những email có những dấu hiệu khả nghi như trên, lập tức chuyển các thư này về địa chỉ chanthurac@danang.gov.vn để bộ phận kỹ thuật kiểm tra, xử lý, ngăn chặn phát tán.

Trường hợp đã mở file đính kèm, lập tức ngắt kết nối Internet và liên hệ với cán bộ chuyên trách CNTT Sở GDĐT (ông Ngô Tấn Lâm, Chuyên viên văn phòng Sở, số điện thoại: 02363.821.066) và Sở Thông tin và Truyền thông (ông Thái Thanh Hải, Trưởng phòng CNTT, di động 0969701168) để hướng dẫn, hỗ trợ khắc phục, xử lý.

3. Thay đổi ngay mật khẩu đăng nhập với độ phức tạp cao để tránh bị lộ lọt dẫn đến chiếm dụng email, máy tính, mất dữ liệu, gây mất an toàn thông tin (ít nhất 12 ký tự, bao gồm: các ký tự in hoa, ký tự thường, ký tự số và ký tự đặc biệt và thay đổi mật khẩu ít nhất 03 tháng/lần).

Yêu cầu toàn thể CBGVNV và SV Nhà trường thực hiện theo nội dung thông báo.