Chương trình học tập đầu khoá dành cho tân sinh viên nhập học đợt 1

Với mục tiêu hỗ trợ cho tân sinh viên hiểu và nắm bắt  đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản về tình hình kinh tế xã hội trong nước và quốc tế; giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm công dân thông qua tuyên truyền, phổ biến các chính sách về pháp luật, tình yêu giới tính,...

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 9

Buổi Thời gian Chuyên đề Diễn giả
Thứ 4
(25/07/2018)
14h00 - 16h00 Tình yêu và tuổi trẻ nơi giảng đường Chuyên gia tâm lý Đỗ Văn Sự
Thứ 5
(26/07/2018)
Theo lịch Khảo sát xếp lớp tiếng Anh (theo thời khóa biểu SV) Khoa NN, TT Khảo thí
Thứ 6
(27/07/2018)
14h00 - 16h00 Xác định mục tiêu và tạo động lực học tập ThS. Nguyễn Mai Lâm
16h00 - 17h00 SV trong thời đại công nghệ 4.0 (Industry 4.0 and important for students deep learning) Tiến sĩSean Watts- phó HT  
Thứ 7
(28/07/2018)
Theo lịch Khảo sát xếp lớp tiếng Anh (theo thời khóa biểu SV) Khoa NN, TT Khảo thí
Thứ 3
(31/07/2018)
14h00 - 16h00 Kỹ năng học tập Đại học ThS. Nguyễn Thị Hoàng Anh
16h00 - 17h00 An toàn giao thông  
Thứ 4
(01/08/2018)
14h00 - 16h00 Xây dựng thương hiệu và định vị bản thân TS. Đào Lê Hòa An
16h00 - 17h00 Thời sự kinh tế chính trị  
Thứ 7
(04/08/2018)
8h00 - 10h00 Giao lưu với các GĐ doanh nghiệp lớn và cựu SV (về những kinh nghiệm học tập trong thời kỳ SV và yêu cầu nghề nghiệp, tầm quan trọng của kỹ năng tiếng anh, thái độ…) Các cựu SV và Giam đốc Doanh nghiệp
  Các hoạt động của Khoa( do khoa chuẩn bị) Chương trình công bố tại khoa