Chương trình học tập đầu khoá dành cho tân sinh viên nhập học đợt 2

Với mục tiêu hỗ trợ cho tân sinh viên hiểu và nắm bắt đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản về tình hình kinh tế xã hội trong nước và quốc tế; giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm công dân thông qua tuyên truyền, phổ biến các chính sách về pháp luật, tình yêu giới tính,...

TỪ NGÀY 25/7/2018 ĐẾN NGÀY 14/8/2018

1. Khối sinh viên Ngành: Quản trị khách sạn; Quản trị Lữ hành; Quản trị kinh doanh; Quản trị văn phòng; Quản trị nhân lực; Tâm lý học; Giáo dục Mầm non;

Giáo dục Tiểu học; Điều dưỡng; Dinh dưỡng

Tại Hội trường Edison (Tầng 2)

Buổi Thời gian Chuyên đề Diễn giả
Thứ 4 (15/08/2018) 8h00-10h00 Xác định mục tiêu và tạo động lực học tập ThS. Nguyễn Mai Lâm
Thứ 5 (16/08/2018) 8h00-10h00 Kỹ năng học tập Đại học ThS. Nguyễn Thị Hoàng Anh
10h00-11h00 SV trong thời đại công nghệ 4.0 (Industry 4.0 and important for students deep learning) Tiến sĩ Sean Watts- phó HT
Thứ 6 (17/08/2018) 8h00-10h00 Tình yêu và tuổi trẻ nơi giảng đường TS. Đào Lê Hòa An
10h00-11h00 Thời sự kinh tế chính trị Báo cáo viên Quận Ủy
Thứ 7 (18/08/2018) 8h00-10h00 Giao lưuvới các GĐ doanh nghiệp lớn và cựu SV(về những kinh nghiệm học tập trong thời kỳ SV vàyêu cầu nghề nghiệp, tầm quan trọng của kỹ năng tiếng anh, thái độ…) Các Giám đốc Doanh nghiệp và cựu SV
Thứ 2 (20/08/2018) 8h00-10h00 Xây dựng thương hiệu và định vị bản thân Diễn giả Diệp Minh Nghị
10h00-11h00 An toàn giao thông Nguyễn Anh Dương
  Các hoạt động của Khoa (do khoa chuẩn bị) Chương trình công bố tại khoa

2. Khối sinh viên Ngành: Công nghệ kỹ thuật Ô tô; điều khiển và tự động hóa; kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ thông tin;

Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Luật kinh tế; Ngôn ngữ Anh; Kế toán; Tài chính - Ngân hàng;

Tại hội trường Edison (Tầng 2)

Buổi Thời gian Chuyên đề Diễn giả
Thứ 3 (14/08/2018) 14h00-16h00 Xác định mục tiêu và tạo động lực học tập ThS. Nguyễn Mai Lâm
Thứ 5 (16/08/2018) 14h00-16h00 Kỹ năng học tập Đại học ThS. Nguyễn Thị Hoàng Anh
16h00-17h00 SV trong thời đại công nghệ 4.0 (Industry 4.0 and important for students deep learning) Tiến sĩ Sean Watts- phó HT
Thứ 6 (17/08/2018) 13h30-16h00 Tình yêu và tuổi trẻ nơi giảng đường TS. Đào Lê Hòa An
16h00-17h00 Thời sự kinh tế chính trị Báo cáo viên Quận Ủy
Thứ 2 (20/08/2018) 14h00-16h00 Xây dựng thương hiệu và định vị bản thân Diễn giả Diệp Minh Nghị
16h00-17h00 An toàn giao thông Nguyễn Anh Dương
Thứ 7 (25/08/2018) 8h00-10h00) Giao lưu với các GĐ doanh nghiệp lớn và cựu SV (về những kinh nghiệm học tập trong thời kỳ SV và yêu cầu nghề nghiệp, tầm quan trọng của kỹ năng tiếng anh, thái độ…) Các cựu SV và Giam đốc Doanh nghiệp
  Các hoạt động của Khoa( do khoa chuẩn bị) Chương trình công bố tại khoa