Chuyên gia 7 nước bàn về khoa học giáo dục, tâm lý, ngôn ngữ, nghệ thuật

Từ ngày 6-8/1/2020 tại Đại học Đông Á diễn ra hai Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về “Khoa học giáo dục và tâm lý” - 2020 7th International Conference on Education and Psychological Sciences (ICEPS 2020) và “Ngôn ngữ, văn học và nghệ thuật” - 2020 7th International Conference on Linguistics, Literature and Arts (ICLLA 2020)

Ông Lương Minh Sâm - Phó Hiệu trưởng - tặng hoa cho các diễn giả

Hội thảo quốc tế ICEPS 2020 và ICLLA 2020 được chia thành 1 phiên chung và 2 phiên báo cáo chuyên đề diễn ra xuyên suốt ngày 7/1/2020 tại Đại học Đông Á.

Hội thảo quy tụ 3 key notes và nhiều báo cáo tham luận chuyên đề đến từ các diễn giả quốc tế: Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc, Thái Lan, TQ và Việt Nam.

TS. Tomokazu Nakayama với chuyên đề "L1+ Approach: Its Mechanisms and Efficacy for L2 Instructions"

TS. Budsaba Kanoksilapatham với chuyên đề "Motivation as a Psychological Force in Learning English: Thai University Students"

PGS. TS. Paul Beehler với chuyên đề "Recognizing and Addressing Structural, Historical, and Cultural Impediments to Teaching Writing: The Emergence of Resistance Theory"

Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về “Khoa học giáo dục và tâm lý” và Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về “Ngôn ngữ, văn học và nghệ thuật” là diễn đàn học thuật dành cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trao đổi, tranh luận các vấn đề mới liên quan đến lĩnh vực tâm lý, ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật và xã hội học,...

Các chuyên gia cùng nhau trao đổi trong buổi hội thảo

IEDRC cũng là đơn vị đã phối hợp tổ chức các hội thảo quốc tế thường niên tại Đại học Đông Á 2 năm qua