Đại học Đông Á tham gia Hội thảo quốc tế trực tuyến "Thiết lập nền tảng thành lập đơn vị đào tạo y tế tại các trường Đại học ở Đà Nẵng"

Hội thảo quốc tế trực tuyến "Thiết lập nền tảng thành lập đơn vị đào tạo y tế tại các trường Đại học ở Đà Nẵng" diễn ra vào ngày 15/7.

Hội thảo do ĐH Kangwon (Hàn Quốc) chủ trì tổ chức qua hình thức trực tuyến. 

Thầy Lương Minh Sâm - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đông Á cùng các thầy cô là lãnh đạo khoa Y cùng tham gia, trong đó thầy Chủ tịch Hội đồng trường có phần phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo là tiền đề cho việc phối hợp thành lập các đơn vị đào tạo y tế, mà cụ thể là khoa sơ cấp cứu tại trường đại học.