Đại học Đông Á tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 - hệ chính quy tháng 12/2017

Trường Đại học Đông Á thông báo tuyển sinh đào tạo trình Đại học Bằng thứ hai hệ chính quy năm 2017 như sau:

I. VÙNG TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

  • Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 180

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

  • Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học;
  • Thí sinh đang theo Đại học tại các trường (Từ năm 3)

III. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

  • Nhận hồ sơ dự thi: Trước 12/12/2017
  • Tổ chức ôn thi: 27/11 – 12/12/2017
  • Nhận giấy báo dự thi: 14/12/2017
  • Ngày thi tuyển: 16 - 17/12/2017

Xem thông tin chi tiết tại đây