Danh sách chính thức các đội tham gia Cuộc thi Lái xe sinh thái - Tiết kiệm nhiên liệu Honda 2018 Năm thứ 9 tại Việt Nam

Chúc mừng các thành viên đội xe sinh thái trường Đại học Đông Á đã đăng ký thành công tham gia cuộc thi lái xe sinh thái năm 2018

Đội UDA-AE1

  1. Phạm Ngọc Hải - Đội trưởng
  2. Nguyễn Mạnh Cường - Lái xe
  3. Nguyễn Đăng Trung - Kĩ thuật viên 1
  4. Trần Ngọc Phương - Kĩ thuật viên 2
  5. Võ Minh Tại - Kĩ thuật viên 3

Đội UDA-AE2

  1. Lưu Tiến Phát - Đội trưởng
  2. Lưu Anh Tuấn - Lái xe
  3. Lê Thị Hồng Nhung - Kĩ thuật viên 1
  4. Trần Minh Hổ - Kĩ thuật viên 2
  5. Trà Tấn Tài - Kĩ thuật viên 3

Xem thêm thông tin tại đây