Đề cương ôn thi đại học liên thông

Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh ôn thi tốt kỳ thi tuyển sinh đại học liên thông, Hội đồng tuyển sinh Đại học Đông Á cung cấp đề cương các môn thi tuyển dưới đây.

Đề cương ôn thi tuyển sinh đại học liên thông 2019 được áp dụng cho tất cả thí sinh thi tuyển từ TCCN, CĐ lên ĐH ở các ngành đào tạo tổ chức thi tuyển, cụ thể:

TT NGÀNH & CHUYÊN NGÀNH Trình độ đào tạo ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN
Cơ bản Cơ sở ngành Chuyên ngành
1. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 
1.1 Điện tự động Kỹ sư

Anh văn 

Lý thuyết mạch điện Máy điện
1.2 Điện - Điện tử
2. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG 
2.1 Xây dựng DD và CN Kỹ sư Anh văn Cơ học kết cấu 1 (bài tập tham khảo) Kỹ thuật thi công
2.2 Xây dựng cầu đường Thi công cầu đường
3. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
  Công nghệ thông tin Kỹ sư Anh văn Cơ sở dữ liệu Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
4. NGÔN NGỮ ANH  
  Ngôn ngữ Anh Cử nhân Ngữ pháp CB

Lý thuyết tiếng Anh
(Nghe + nói)

Thực hành tiếng Anh
(Đọc + Viết)

5. KẾ TOÁN 
  Kế toán – Tài chính Cử nhân Anh văn Nguyên lý kế toán Kế toán tài chính
6. ĐIỀU DƯỠNG 
6.1 Điều dưỡng đa khoa  Cử nhân Anh văn Điều dưỡng cơ bản Điều dưỡng đa khoa
6.2 Điều dưỡng sản phụ khoa  Cử nhân Anh văn Điều dưỡng cơ bản Điều dưỡng sản phụ khoa
7. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 
  Tài chính ngân hàng Cử nhân Anh văn Lý thuyết tài chính tiền tệ Nghiệp vụ ngân hàng
8. QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 
  Lưu trữ học và QTVP Cử nhân Anh văn Lý luận và thực tiễn công tác VT Lý luận và thực tiễn công tác LT
9. QUẢN TRỊ KINH DOANH 
  Quản trị kinh doanh Cử nhân Anh Văn Kinh tế vi mô Quản trị học
10. QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 
  Quản trị nhân lực Cử nhân Anh Văn Quản trị học Quản trị nhân lực
11. CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 
  Công nghệ thực phẩm Cử nhân Anh Văn Hóa sinh - vi sinh thực phẩm Nguyên lý chế biến và bảo quản thực phẩm

Xem thêm: