Giải bóng đá sinh viên liên quân Khoa KT Ô tô & KT Điện - Điện

Nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu học hỏi giữa sinh viên các khóa thuộc 2 Khoa KT Ô tô và Khoa KT Điện- Điện tử.

Ngày 5/7/2020 Khoa KT Ô tô cùng khoa KT Điện - Điện tử tổ chức giải bóng đá sinh viên liên quân Khoa KT Ô tô và KT Điện-Điện tử lần thứ 2. 

Một số hình ảnh về lễ khai mạc: