Giáo trình động cơ đốt trong

Động cơ đốt trong đóng vài trò quan trọng trong nền kinh tế, là nguồn động lực chính trên các phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và các thiết bị máy móc công trình xây dựng nói chung. Học phần trang bị nhưng kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc và kết cấu của một số hệ thống trên động cơ ô tô và máy công trình.

Các em truy cập đường link sau để đọc tài liệu: http://www.mediafire.com/folder/h70z50htiz71n/Ket_cau_dong_co_dot_trong