Hệ thống cảm biến trên Ô tô

Việc biết tiếng anh chuyên ngành trên ô tô giúp ích rất nhiều cho sinh viên học ngành Ô tô, trong đó hệ thống cảm biến được xem là rất quan trọng trên ô tô.

 Mass Air Flow Sensor : Cảm biến lưu lượng khí nạp

 Air Cleaner Temperature Sensor : Cảm biến nhiệt độ khí nạp ( sau dàn hút )

 Barometric Pressure Sensor : Cảm biến áp suất chân không đường ống nạp

 Throttle Possition Sensor : Cảm biến vị trí bướm ga

 Detonation (Knock) Sensor : Cảm biến kích nổ

 Ambient Air Temperature Sensor : Cảm biến nhiệt độ bên ngoài môi trường

 Heater Core Temperature Sensor : Cảm biến dây nhiệt

 Manifold Absolute Pressure Sensor : Cảm biết áp suất tuyệt đối đường ống nạp

 EGR Valve Position Sensor : Cảm biến vị trí van EGR ( van luân hồi khí xả )

 Air Temperature Sensor : Cảm biến nhiệt độ khí nạp ( trước hàn hút )

 Tail light Outage Sensor : Cảm biến tạo nháy đèn  Steering Angle Sensor : Cảm biến góc lái

 Rear Wheel Level Sensor : Cảm biến vị trí bánh xe sau

 ABS Wheel Speed Sensor : Cảm biến tốc độ bánh xe ( ABS )

 Vehicle Height Sensor : Cảm biến chiều cao của xe

 Washer Fluid Lever Sensor : Cảm biến đo mức nước bìnhrửa kính.

 Brake Fluid Lever Sensor : Cảm biến đo mức dầu thắng

 Acceleration Sensor : Cảm biến gia tốc

 Turbo Boost Sensor : Cảm biến áp suất tăng áp

 Methanol Fuel Sensor : Cảm biến đo metanol trong nhiên liệu

 Transmission Output Speed Sensor : Cảm biến tốc độ đầu ra của hộp số.

 Accelerator Pedal Position Sensor : Cảm biến vị trí bàn đạp ga.

 EGR Pressure Feedback Sensor : Cảm biến đo áp suất khí xả

 Coolant Temperature Sensor : Cảm biến nhiệt độ nước làm mát

 Vehicle Speed Sensor : Cảm biến tốc độ xe  Camshaft Position Sensor : Cam biến vị trí trục cam

 Transmission Input Speed Sensor : Cảm biến tốc độ đầu vào hộp số

 Transmission Shift Position Sensor : Cảm biến vị trí tay số

 Transmission Temperature Sensor : Cảm biến nhiệt độ hộp số

 Oil Temperature Sensor : Cảm biến nhiệt độ dầu

 Oxygen Sensor : Cảm biến oxi  Coolant Level Sensor : Cảm biến đo mức nước làm mát

 Crankshaft Position Sensor : Cảm biến trục khuỷu