Học kỳ quân sự tại Quân khu 5

Hơn 400 SV ngành CNKT Ô tô trường Đại học Đông Á tham gia học tập quân sự tại trung tấm huấn luyện Giáo dục Quốc phòng Quân khu 5

Một số hình ảnh của Sinh viên