Học kỳ Quân sự của Sinh viên Đại học Đông Á

Giáo dục quốc phòng là nội dung của nền giáo dục quốc dân, là môn học chính khoá trong chương trình giáo dục & đào tạo từ Trung học phổ thông đến Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học. Môn học này có vai trò quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Với mục tiêu giáo dục toàn diện về mọi mặt cho sinh viên, hàng năm trường Đại học Đông Á đều tổ chức cho sinh viên học tập học phần giáo dục quốc phòng tại Quân Khu 5 qua đó đã tạo những cơ hội thiết thực cho sinh viên nhà trường tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, rèn luyện và hoàn thiện bản thân thông qua các giờ học lý luận trên giảng đường.

Bên cạnh đó các giờ học thực hành trên thao trường còn trang bị cho sinh viên những kiến thức hữu ích về đội ngũ đội hình, các chiến thuật cũng như một số loại vũ khí, khí tài, thông qua đó sinh viên có thể biết cách phân biệt, sử dụng và trang bị cho mình những kỹ thuật cơ bản để sử dụng được một số loại vũ khí thông thường và biết cách phòng tránh khi kẻ thù sử dụng vũ khí tấn công. Cùng với đó, học phần giáo dục quốc phòng còn rèn luyện cho cho sinh viên một số kỷ luật trong môi trường quân đội, hướng cho sinh viên làm việc theo nguyên tắc, kỷ cương. Tạo cơ sở cho sinh viên tu dưỡng và hoàn thiện kỹ năng sống của bản thân. Đây có thể nói là trải nghiệm thú vị của sinh viên khi đang học tập tại ngôi trường Đại học Đông Á.

Một số hình ảnh của sinh viên ngành Ô tô chuẩn bị đi học Quân sự tại Quân khu 5.

Không khí vừa hồi hợp vừa tươi vui của các tân chiến sỹ lớp AE17A1

Không khí vừa hồi hợp vừa tươi vui của các tân chiến sỹ lớp AE17A2

Giờ lao động hăng say của các sinh viên