Hộp số Thường (Manual Transmission)

Tiếng Anh chuyên ngành phần hộp số thường

Input shaft: Trục sơ cấp

Output shaft: Trục ra của hộp số

Main shaft: Trục thứ cấp

Gear: Bánh răng.

Reverse gear: Bánh răng số  lùi

Diffrentail:Bộ vi sai

Axle drive flange:Vành trục cầu xe (chưa rõ)

Clutches:Ly hợp.

(1)Main shaft:Trục thứ cấp

(2) 3rd drive gear:Bánh răng chủ động  số 3

(3)4th drive gear:Bánh răng chủ động số 4

(4)5th drive gear:Bánh răng chủ động số 5

(5)Transfer case:Vỏ hộp số phụ

(6) Transfer driven gear:Bánh răng chuyển đổi bị động

(7)Extension case: Hộp phụ, Dùng phần phối ra cầu sau cho xe 4WD.

(8) Transfer drive gear:Bánh răng chuyển đổi chủ động

(9)Viscous coupling:Khớp nối nhớt

(10)Center differential assembly:Bộ vi sai trung tâm

(11)Driven shaft(counter shaft): Trục trung gian

(12)2nd driven gear:Bánh răng bị động số 2 .

(13)1st driven gear:Bánh răng bị động số 1.

(14)Drive pinion shaft:Trục bánh răng chủ động .

(15)Front differential assembly:Bộ vi sai trước.