Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Ngày 3/8, Đại học Đông Á và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đắk Lắk đã ký kết văn bản hợp tác về phối hợp nghiên cứu, chuyển giao kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 3/8, Đại học Đông Á và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đắk Lắk đã ký kết văn bản hợp tác về phối hợp nghiên cứu, chuyển giao kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ Đắk Lắk, TS. Đinh Khắc Tuấn giới thiệu MOU vừa ký kết với Đại học Đông Á

Hợp tác thúc đẩy quá trình trao đổi chuyên môn, phối kết hợp trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của cả hai bên, phát triển các dự án nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tập trung vào các chương trình khoa học công nghệ, dự án, đề tài nghiên cứu trọng điểm của địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực: Nông nghiệp công nghệ cao (nông nghiệp xanh), Dược liệu, Công nghệ thực phẩm, Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), ứng dụng Blockchain.

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk và Trường Đại học Đông Á cũng sẽ phối hợp tổ chức các Hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học về những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, đào tạo ở địa phương; liên kết với các tổ chức, viện, trường, công ty khoa học công nghệ, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu ở Việt Nam và các nước để thực hiện các đề tài/dự án cũng như tìm kiếm các nguồn tài trợ nghiên cứu.