Hướng dẫn Xét cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2017 - 2018

Học bổng Hoa Anh Đào là học bổng khuyến tài khuyến học, là phần thưởng cao quý nhằm tôn vinh những SV Đại học Đông Á tài năng vượt khó, học giỏi, gia đình còn nhiều khó khăn; cán bộ có triển vọng đóng góp, cống hiến cho xã hội cho cộng đồng hiện tại và tương lai.

I/ Học bổng Hoa Anh Đào là học bổng khuyến tài khuyến học, là phần thưởng cao quý nhằm tôn vinh những SV Đại học Đông Á tài năng vượt khó, học giỏi, gia đình còn nhiều khó khăn; cán bộ có triển vọng đóng góp, cống hiến cho xã hội cho cộng đồng hiện tại và tương lai.

II/ Đối tượng trao học bổng

SV đang học tại trường (theo quy chế Học bổng Hoa Anh Đào).

Đề nghị Quý thầy cô nghiên cứu kỹ nội dung quy chế Học bổng Hoa Anh Đào - Nhà trường đã gửi đến các Phòng/Ban/ Khoa.

Để chuẩn bị cho tổng kết năm học 2017 - 2018; Cùng với việc tuyên dương khen thưởng danh hiệu SV toàn diện năm học theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016. Phòng QLĐT&CTSV hướng dẫn tổ chức thực hiện xét học bổng Hoa Anh Đào năm học 2017 - 2018 như sau:

III/ Cách làm

1. Đối với SV các lớp đang học: Dựa vào kết quả học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động vì cộng đồng năm học 2017 - 2018

1.1. Tiêu chuẩn: (Theo quy chế)

1.2. Quy trình, hồ sơ, …: (theo quy chế)

2. Quy trình thực hiện:

2.1. CVHT nghiên cứu kỹ quy chế Học bổng Hoa Anh Đào xét thấy trong lớp có SV đạt tiêu chuẩn thì hướng dẫn SV làm đơn (theo mẫu).

2.2. SV làm đơn báo cáo thành tích theo tiêu chí Học bổng, kèm giấy tờ xác nhận minh chứng.

2.3. Tập thể lớp xét và biểu quyết đề nghị, CVHT ký đề nghị Khoa, lãnh đạo khoa đề nghị BGH nhà trường cấp Học bổng Hoa Anh Đào.

2.4. Gửi Phòng QLĐT&CTSV chậm nhất ngày 31/10/2018.

* Việc tổ chức vinh danh, trao khen thưởng Học bổng Hoa Anh Đào, nhà trường sẽ thông báo sau.

* Quá trình thực hiện có gì vướng mắc trực tiếp gặp Phòng QLĐT&CTSV để thống nhất thực hiện.

Đơn xin cấp học bổng hoa anh đào/Đơn xin xác nhận : /Portals/3/HUONG%20DAN%20HOC%20BONG%20HOA%20ANH%20DAO.doc