Kế hoạch Ngày HSSV và khen thưởng SV năm học 2018 - 2019

Căn cứ vào kế hoạch số 02/KH-ĐHĐA-ĐTN ngày 02/01/2020 về việc tổ chức Ngày HSSV 9.1, phòng QLĐT&CTSV xin thông báo như sau: 

1. Đề nghị quý thầy/cô là CVHT của các lớp có SV đạt thành tích HS Xuất sắc, Học bổng Hoa Anh Đào, Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ và Học bổng DN Viettel và Laptop T&T thông báo cho các SV có tên trong quyết định (đính kèm) có mặt trước hội trường Edison lúc 7h15 vào sáng ngày 08/01/2020, mang đồng phục, đeo thẻ SV và dép có quai để tham dự lễ vinh danh theo đúng kế hoạch. 

2. Đề nghị quý thầy/cô là CVHT các lớp thông báo cho các SV đạt loại Giỏi, Xuất sắc, Học bổng Hoa Anh Đào, Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ và Học bổng Doanh nghiệp xuống nhận tiền thưởng vào chiều ngày 08/01/2020 tại  phòng 201 - cô Lệ (P. Tài chính  - Kế toán). Khi đi nhận tiền thưởng, SV phải mang giấy CMND.

3. Đề nghị các Giáo vụ khoa hoặc đại diện Khoa nhận giấy khen SV Giỏi, Khá và Lớp SV xuất sắc cho cả Khoa vào sáng mai ngày 03/01/2020 tại phòng 201 (c. Tú - BP CTSV). Giấy khen của SV xuất sắc và các loại học bổng khác sẽ trao trong buổi lễ ngày 08.01/2020. 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT DANH HIỆU “SINH VIÊN GIỎI”

40751 Bùi Văn Sơn 29/08/1999 AE17A1 300.000
41491 Võ Ngọc Hiếu 28/05/1999 AE17A2 300.000
43161 Nguyễn Hoàng Khang 16/06/2000 AE18A1A 300.000
43662 Nguyễn Nhật Hào 10/01/2000 AE18A1B 300.000
44120 Nguyễn Văn Dựng 14/03/2000 AE18A2A 300.000
44671 Nguyễn Văn Hoàng 09/02/2000 AE18A3A 300.000

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT DANH HIỆU “SINH VIÊN KHÁ”

40488 Huỳnh Thanh Sang 29/10/1999 AE17A1
40692 Lê Văn Thoả 17/07/1998 AE17A1
40801 Lê Thị Hồng Nhung 02/12/1999 AE17A1
41006 Phạm Thành Công Tiến 22/10/1999 AE17A1
40752 Bùi Quốc Quàng 03/06/1999 AE17A1
40899 Nguyễn Quốc Vương 29/08/1999 AE17A1
40770 Trà Tấn Tài 10/12/1999 AE17A1
41007 Trần Ngọc Phương 17/11/1999 AE17A1
40824 Trương Quang Hai 12/11/1999 AE17A1
40603 Nguyễn Văn Linh 25/04/1999 AE17A1
40607 Trần Quốc Việt 20/12/1999 AE17A1
40571 Nguyễn Ngọc An 07/03/1999 AE17A1
40674 Phạm Ngọc Hải 20/01/1999 AE17A1
40862 Huỳnh Kim Sơn 28/10/1999 AE17A1
40760 Trần Quang Đại 04/08/1999 AE17A1
41214 Nguyễn Đăng Trung 22/05/1999 AE17A2
41633 Ngô Quốc Khánh 14/12/1999 AE17A2
41189 Đinh Văn Bi 14/04/1999 AE17A2
41496 Huỳnh Trung Hiền 25/09/1999 AE17A2
41518 Nguyễn Minh Hộ 10/10/1999 AE17A2
41275 Hà Văn Quốc 22/06/1999 AE17A2
43320 Trần Ngọc Phong 01/01/2000 AE18A1A
43461 Lê Quang Thắng 01/04/2000 AE18A1A
43319 Hồ Văn Sơn 02/08/2000 AE18A1A
43348 Lê Văn Quốc 21/05/2000 AE18A1A
43480 Nguyễn Chí Thiện 26/03/2000 AE18A1A
43429 Nguyễn Hữu Khang 12/08/2000 AE18A1A
43218 Võ Cao Hoàng Khang 27/05/2000 AE18A1A
43322 Hồ Ngọc Tuấn Anh 31/12/2000 AE18A1A
43362 Phạm Hoài Nhơn 05/01/1999 AE18A1A
43169 Nguyễn Mạnh Quang 25/06/2000 AE18A1A
43382 Phạm Hồng Lĩnh 03/05/1999 AE18A1A
43145 Phạm Văn Phong 14/02/2000 AE18A1A
43134 Nguyễn Ngọc Giang 22/07/2000 AE18A1A
43337 Đinh Cao Tiến Bình 26/12/2000 AE18A1A
43484 Ngô Thái Sơn 04/09/2000 AE18A1A
43841 Hồ Văn Mạnh 15/06/2000 AE18A1B
43519 Lê Thanh Huấn 10/12/2000 AE18A1B
43620 Đặng Thanh Phi 18/05/2000 AE18A1B
43553 Nguyễn Văn An 28/06/2000 AE18A1B
43628 Tạ Thành Vinh 27/06/1998 AE18A1B
43832 Nguyễn Trung Thành 08/03/2000 AE18A1B
43648 Lê Hoài Pháp 28/08/2000 AE18A1B
44838 Hà Văn Chuẩn 26/05/2000 AE18A1B
43533 Ngô Tấn Quyền 29/05/2000 AE18A1B
43506 Mai Quốc Tuấn 07/10/1999 AE18A1B
43638 Nguyễn Hải Dương 23/09/2000 AE18A1B
43537 Phạm Quốc Huy 04/04/2000 AE18A1B
44548 Trần Bá Đức 22/02/2000 AE18A1B
43494 Đỗ Đức Duy 03/09/2000 AE18A1B
43510 Đào Thanh Tuyên 04/03/2000 AE18A1B
43502 Nguyễn Đình Phú 20/03/2000 AE18A1B
43617 Y Kô Mik Kriêng 11/01/2000 AE18A1B
43706 Hồ Chí Hải 22/07/2000 AE18A1B
43788 Bùi Hải Dương 26/12/2000 AE18A1B
43639 Dương Thanh Tuấn 21/08/2000 AE18A1B
44079 Trần Mười 08/08/2000 AE18A2A
43991 Nguyễn Nhựt Quang 12/08/2000 AE18A2A
44094 Lê Thanh Trung 12/06/2000 AE18A2A
43932 Y Dân Niê 19/07/1999 AE18A2A
44194 Hồ Trung Tính 06/06/2000 AE18A2A
44113 Thái Văn Quang 12/11/2000 AE18A2A
44158 Trần Minh Cường 04/06/2000 AE18A2A
44564 Trịnh Kim Hoàng 18/12/2000 AE18A2B
44526 Nguyễn Công Long 15/11/2000 AE18A2B
44324 Huỳnh Văn Thông 02/08/2000 AE18A2B
44402 Đặng Quang Trường 16/12/2000 AE18A2B
44322 Nguyễn Trần Đức Huy 20/02/2000 AE18A2B
44391 Võ Hiếu Đang 07/08/2000 AE18A2B
44540 Nguyễn Tấn Dự 15/03/2000 AE18A2B
44423 Nguyễn Thành Nhu 07/01/2000 AE18A2B
44262 Nguyễn Thành Lợi 10/10/2000 AE18A2B
44405 Phạm Đăng Quang Trường 09/03/2000 AE18A2B
44782 Lê Đình Tấn 15/08/2000 AE18A3A
44670 Nguyễn Trọng Nghĩa 02/11/2000 AE18A3A
44655 Nguyễn Trắc Thành 20/12/2000 AE18A3A
44225 Nguyễn Hữu Minh 20/12/2000 AE18A3A
44902 Ngô Phi Hùng 27/01/2000 AE18A3A
44832 Bùi Minh Chiến 02/01/2000 AE18A3A
44804 Hoàng Huỳnh Đức 04/05/2000 AE18A3A