Lịch ôn tập kì thi tuyển sinh liên thông đợt thi tháng 9/2018 (cập nhật hằng ngày)

Áp dụng đối với khóa thi ngày 22 và 23/09/2018

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông: Trung cấp - Đại học, Cao đẳng - Đại học sẽ tham gia thi tuyển vào các ngày 22 và 23/09/2018

TT Nội dung Thời gian
1 Tổ chức ôn thi Từ ngày 11/09
(Xem chi tiết phía dưới)
2 Nhận giấy báo dự thi tại phòng Tuyển sinh 204 để biết SBD và phòng thi 20/09
3 Ngày thi tuyển 22 và 23/09/2018

LỊCH ÔN TẬP NHƯ SAU

Stt Ngành/Chuyên ngành Môn học Giờ Ngày Phòng Giáo viên giảng dạy
I. CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ BẢN
1 Tất cả các ngành Anh văn 17h45 9/11/2018 409 Trần Thị Phước Trang
17h45 9/12/2018 409 Trần Thị Phước Trang
17h45 9/13/2018 409 Trần Thị Phước Trang
II. CÁC MÔN KIẾN THỨC NGÀNH (CƠ SỞ NGÀNH + CHUYÊN NGÀNH)
1 Công nghệ KT Điện
 - Điện tự động
 - Điện tử
Lý thuyết mạch điện 7h30 9/16/2018 712 Lê Long Hải
13h30 9/16/2018 712
Máy điện 17h45 9/18/2018 712 Đỗ Hoàng Ngân Mi
17h45 9/19/2018 712
2 Xây dựng dân dụng Cơ học kết cấu 17h45 9/14/2018 315 Lương Nguyễn Hoàng Phương
17h45 9/17/2018 315
Kỹ thuật thi công 17h45 9/18/2018 315 Phan Viết Chính
17h45 9/19/2018 315
3 Xây dựng cầu đường Cơ học kết cấu 17h45 9/14/2018 315 Lương Nguyễn Hoàng Phương
17h45 9/17/2018 315
Thi công cầu đường 17h45 9/18/2018 307 Trần Ngọc Thành
17h45 9/19/2018 307 Lương Vĩnh Phú
4 Quản trị văn phòng Lý luận và thực tiễn công tác văn thư 17h45 9/17/2018 116 Nguyễn Thị Lệ Thủy
17h45 9/18/2018 116
Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ 17h45 9/14/2018 117 Nguyễn Thị Thanh Linh
17h45 9/15/2018 117

Mọi thắc mắc về lịch ôn thi, thí sinh liên hệ Thầy Khánh theo số: 0944.870.981

CÁC MÔN KHÁC TIẾP TỤC ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WEBSITE, THÍ SINH THEO DÕI THƯỜNG XUYÊN ĐỂ THAM GIA ĐỢT ÔN ĐẦY ĐỦ