Lịch ôn tập kỳ thi tuyển sinh ĐH Liên thông, VB2 đợt tháng 10/2019

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông: Trung cấp - Đại học, Cao đẳng - Đại học và Văn bằng 2 sẽ tham gia thi tuyển vào các ngày 26 và 27/10/2019. HĐTS thông báo lịch ôn tập như sau:

1. Các mốc thời gian cần nhớ

TT Nội dung Thời gian
1 Tổ chức ôn thi Từ ngày 15/10/2019
(Xem chi tiết lịch ôn từng môn phía dưới)
2 Nhận giấy báo dự thi tại phòng Tuyển sinh 204 để biết SBD và phòng thi 24/10/2019
3 Ngày thi tuyển 26-27/10/2019

2. Lịch ôn tập

Thời gian học: Buổi tối từ 17h45 đến 21h15

Stt Ngành/Chuyên ngành Môn học Giờ Ngày Phòng Giáo viên giảng dạy Ghi chú
I. CÁC MÔN KIẾN THỨC CƠ BẢN
1 Tất cả các ngành Anh văn 17h45 15/10/2019 401 Trần Thị Phước Trang  
17h45 16/10/2019 401
II. CÁC MÔN KIẾN THỨC NGÀNH (CƠ SỞ NGÀNH + CHUYÊN NGÀNH)
1 Công nghệ KT Điện
- Điện tự động
- Điện tử
Lý thuyết mạch điện 17h45 21/10/2019 704 Lê Long Hải  
17h45 22/10/2019 704
Máy điện 17h45 23/10/2019 704 Đỗ Hoàng Ngân Mi  
17h45 24/10/2019 704
2 Công nghệ thông tin Cơ sở dữ liệu 17h45 21/10/2019 714 Nguyễn Quốc Vương  
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 17h45 22/10/2019 714 Đặng Văn Nghĩa
3 Xây dựng dân dụng Cơ học kết cấu 17h45 21/10/2019 205 Lương Nguyễn Hoàng Phương  
17h45 22/10/2019 205
Kỹ thuật thi công 17h45 23/10/2019 205 Phan Viết Chính
17h45 24/10/2019 205
4 Xây dựng cầu đường Cơ học kết cấu 17h45 21/10/2019 205 Lương Nguyễn Hoàng Phương  
17h45 22/10/2019 205
Thi công cầu đường 17h45 23/10/2019 311 Trần Ngọc Thành VP Khoa XD
17h45 24/10/2019 311 Lương Vĩnh Phú
5 Quản trị văn phòng Lý luận và thực tiễn công tác văn thư 17h45 21/10/2019 316 Nguyễn Thị Lệ Thủy VP khoa sau ĐH
Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ 17h45 22/10/2019 316 Nguyễn Thị Thanh Linh
6 Kế toán Nguyên lý kế toán 17h45 21/10/2019 119 Lê Thị Lệ Huyền  
17h45 22/10/2019 119
Kế toán tài chính 17h45 23/10/2019 119 Phạm Thị Nhung
17h45 24/10/2019 119
7 Quản trị kinh doanh Kinh tế vi mô 17h45 21/10/2019 320 Nguyễn Thị Ngọc Dung  
17h45 22/10/2019 320
Quản trị học 17h45 23/10/2019 320 Từ thị Hải Yến  
17h45 24/10/2019 320
8 VĂN BẰNG 2 ( tất cả các ngành) Tin học cơ sở 17h45 22/10/2019 714 Nguyễn Quốc Vương VP khoa CNTT
9 Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng cơ bản 17h45 21/10/2019 609 Nguyễn Thị Kim Cúc  
Điều dưỡng đa khoa 17h45 22/10/2019 609 Nguyễn Thị Kim Cúc  
10 Điều dưỡng sản phụ khoa Điều dưỡng cơ bản 17h45 21/10/2019 609 Nguyễn Thị Kim Cúc  
Điều dưỡng sản phụ khoa 17h45 24/10/2019 609 Nguyễn Thị Xuân  

Chi tiết liên hệ: 0913.498.067 - Thầy Tuấn