Lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 giai đoạn 2

Lớp AE17A1, A2 - khóa 2017 - 2021

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Nguyên lý động cơ ôtô AE17A1 26/12/2018 13h30 501 502
AE17A2 26/12/2018 13h30 503 504
2 Vật liệu cơ khí AE17A1 28/12/2018 13h30 501 502
AE17A2 28/12/2018 13h30 503 504
3 Communication 1 AE17A1 03/01/2019 13h30 501 502
AE17A2 03/01/2019 13h30 503 504
4 Vi xử lý - Vi điều khiển AE17A1 14/01/2019 13h30 501 502
AE17A2 14/01/2019 13h30 503 504
5 Anh văn chuyên ngành AE17A1 16/01/2019 13h30 501 502
AE17A2 16/01/2019 13h30 503 504