Lịch thi và hiệu lệnh kỳ thi tuyển sinh ĐH Liên thông đợt tháng 11/2020

HĐTS - Trường Đại học Đông Á thông báo đến các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông đợt tháng 11/2020 như sau: Khóa thi ngày 07 - 08/11/2020. Nhận thẻ dự thi từ ngày 05/11/2020 tại Phòng Tuyển sinh - trường Đại học Đông Á.

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
(Ngày 07 - 08/11/2020)

TT

Ngành/Chuyên ngành

Môn thi

Ngày thi

P. Thi

1

Công nghệ KT Điện – Điện tử

Lý thuyết mạch điện

7h00 Ngày 07/11/2020

801

Máy điện

13h00 Ngày 07/11/2020

Anh văn

7h00 Ngày 08/11/2020

2

Điều dưỡng

+ Đa khoa

+ Sản khoa

Điều dưỡng cơ bản

7h00 Ngày 07/11/2020

802

+ Điều dưỡng Đa khoa

+ Điều dưỡng Sản khoa

13h00 Ngày 07/11/2020

Anh văn

7h00 Ngày 08/11/2020

3

Kế toán

Nguyên lý kế toán

7h00 Ngày 07/11/2020

804

Kế toán tài chính

13h00 Ngày 07/11/2020

Anh văn

7h00 Ngày 08/11/2020

4

Quản trị kinh doanh

Kinh tế vi mô

7h00 Ngày 07/11/2020

Quản trị học

13h00 Ngày 07/11/2020

Anh văn

7h00 Ngày 08/11/2020

5

Tâm lý học

Tâm lý đại cương

7h00 Ngày 07/11/2020

Tâm lý học lứa tuổi và Sư phạm

13h00 Ngày 07/11/2020

Anh văn

7h00 Ngày 08/11/2020