Ngành Ô tô Đại học Đông Á "học đi đôi với hành"

Công nghệ kỹ thuật ô tô là ngành học thuộc khối kỹ thuật gắn liền với các hoạt động giao thông vận tải của mỗi quốc gia. Đặc biệt, khi học ngành Ô tô tại Đại học Đông Á các sinh viên có cơ hội học tập, thực hành trên những trang thiết bị hiện đại và được thỏa sức sáng tạo trong không gian đầy đủ thiết bị thực hành.

Một số hình ảnh sinh viên ngành Ô tô Đại học Đông Á thực hành tại Xưởng.

Sinh viên đang thực hành máy chẩn đoán kiểm tra lỗi trên Ô tô

Sinh viên đo đạc và kiểm tra các thông số trên xe dành cho người khuyết tật

Nhóm sinh viên tham gia làm đề tài xe cho người khuyết tật

 

Sinh viên ngành Ô tô Đại học Đông Á tham gia chương trình Intership tại Nhật