Ngày hội tuyển dụng Luxshare ICT - Nghệ An

Ngày hội tuyển dụng Luxshare ICT - Nghệ An

Ngày hội tuyển dụng Luxshare ICT - Nghệ An

  • Thời gian: 08h00, thứ Bảy, ngày 20/04/2024
  • Địa điểm: Phòng 402 - Trường Đại học Đông Á
  • Đối tượng:  sinh viên các khoa: Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Trung Quốc, Khoa Du lịch, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa CNKT Ô tô, Khoa Tài chính Kế toán