TB điều chỉnh lịch ôn và thi tuyển ĐH Liên thông - đợt tháng 01/2021

Theo thông báo từ HĐTS - Trường Đại học Đông Á, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông đợt tháng 01/2021 sẽ thay đổi thời gian đợt thi sang tháng 03/2021. Để đảm bảo các điều kiện tổ chức thi, Hội đồng tuyển sinh đại học liên thông thông báo điều chỉnh lịch ôn tập và lịch thi đến các thi sinh đã đăng kí dự thi như sau:

TT Nội dung Thời gian đã thông báo Thời gian điều chỉnh
1 Nhận hồ sơ Trước ngày 07/01/2021 Trước ngày 25/02/2021
2 Tổ chức ôn thi Từ ngày 14/01/2021 Từ ngày 04/03/2021
(Sẽ cập nhật thông tin và có lịch gửi riêng từng ngành qua email)
2 Nhận thẻ dự thi 28/01/2021 18/03/2021
3 Ngày thi tuyển 30 - 31/01/2021 20 - 21/03/2021

(Xem lịch ôn thi chi tiết tại donga.edu.vn/tuyensinh và nhà trường sẽ gửi cho thí sinh qua email trước ngày ôn tập)

Các thí sinh có nhu cầu nộp hồ sơ mà vẫn chưa đăng ký có thể thực hiện việc đăng ký dự thi tại Phòng Tuyển sinh đến hết ngày 25/02/2021

Lệ phí tuyển sinh: 600.000 đồng/hồ sơ

Các lớp ôn thi sẽ được giảng dạy xếp vào các buổi tối trong tuần.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LIÊN THÔNG (TẢI TẠI ĐÂY)