Tham quan kiến tập Tại Thaco Chu Lai Trường Hải

Ngày 5/6/2019 hơn 100 sinh viên lớp AE18A1A và AE18A1B tham quan kiến tập tại Thaco Chu Lai Trường Hải Quảng Nam

Sinh viên lớp AE18A1A

Sinh viên lớp AE18A1B

Kiến tập chỉ là việc quan sát cách làm, đúc kết kinh nghiệm thực tế cho bản thân sinh viên mà còn là lúc để sinh viên tiếp thêm đam mê, niềm tin yêu công việc từ thực tế. Chinh vì vậy việc sinh viên đi tham quan kiến tập tại Doanh nghiệp là điều mà Khoa KT Ô tô Trường Đại học Đông Á rất quan tâm. Qua đợt tham quan thực tế tại Trường Hải sinh viên ngành Ô tô có thêm cái tổng quan hơn về ngành nghề mình học để từ đó điều chỉnh cách học, cách tiếp cận trí thức tại trường để đáp ứng nhu cầu của công việc trong thời đại hội nhập công nghiệp 4.0. Lịch trình sinh viên tham quan tại Chu Lai như sau:

Văn phòng Chu Lai 

Nhà máy sản xuất dây điện Ô tô

Nhà máy Autocom sản xuất ghế

Nhà máy sản xuất linh kiện nội thất

Nhà máy sản xuất Kính

Nhà máy sản xuất xe chuyên dụng

Nhà máy sản xuất nhíp

Tổ hợp sản xuất cơ khí

Nhà máy Thaco Mazda

Nhà máy Thaco Luxury Car

Nhà máy Bus Thaco.

Tăng hoa cho Lãnh đạo Doanh nghiệp

Sinh viên chụp hình lưu niệm với Doanh nghiệp