Tiếng Anh chuyên ngành ô tô (phần 5)

Hệ thống khí xả (Exhaust Systems)

Exhaust systems: Hệ thống xả

EMC/PCM: Hộp đen

Muffers: Ống giảm thanh

Exhaust pipe “B”: Ống xả B

Primary Heated Oxygen Sensor: Cảm biến ô xy loại có sấy sở cấp

Exhaust pipe “A”: Ống xả A

Catalytic converter: Bộ chuyển đổi xúc tác

Secondary Heated Oxygen Sensor: Cảm biến ô xy loại có sấy thứ cấp

Warm-up catalytic converters: Bộ làm nóng chuyển đổi xúc tác

Exhaust mainfold: Ống góp xả

Exhaust pipe Tip: Đỉnh ống xả

Mid pipe: Ống giữa

Air pump: Bơm khí

Exhaust downpipe: Đoạn ống phía dưới bộ tiêu âm

Air injection check valve: Van kiểm tra kim phun khí

Tail pipe: Đoạn ống xả đuôi

Resonator: Bộ cộng hưởng

Muffler: Bộ giảm thanh

Fuel line: Đường dẫn nhiên liệu

Purge valve: Van xả

Chacoal canister: Bầu lọc than hoạt tính

Fuel tank: Bình nhiên liệu

Catalytic converter: Bộ chuyển đổi xúc tác

ERG valve: Van hồi lưu khí xả

Fuel injection: Kim phun