Tiếng Anh chuyên ngành Ô tô (phần 8)

Trong xu hướng phát triển của xã hội hiện đại, Việt Nam coi công nghiệp ô tô là ngành quan trọng, cần ưu tiên phát triển để góp phần công nghiệp hóa đất nước. Chuyên ngành ô tô là một trong những chuyên ngành khá hay và ngày càng được nhiều người quan tâm.

ABS braking: Phanh ABS (Anti - lock branking Systems)

Brake control module: Module điều khiển phanh

Hydraulic control modulator: Bộ điều khiển thủy lực

Brake master Cylinder: Xylanh chính của phanh

Electronic control unit: Bộ điều khiển điện tử (ECU)

Pumb motor: Máy bơm

Brake lines: Bố phanh

Solenoid/valve block Assembly

Wheel speed sensor: Cảm biến tốc độ bánh xe

Pad/lining wear: Bạc lót lớp đệm

Control vavle: Van điều khiển

Front Axle Brake Cylinder: Xilanh phanh ở cầu trước

Rear Axle Brake Cylinder: Xilanh phanh ở cầu sau

Electronic control unit: Bộ điều khiển điện tử

Brake pedal sensor: Cảm biến bàn đạp phanh

Compressed Air Reservoirs: Bình khí nén

Supply Reservoir Hose: Ống dẫn vào bình

Electronic control line: Dòng điều khiển điện tử

Couple Force Determination: Xác định lực khớp nối

Steering Wheel Angle sensor: Cảm biến góc lái bánh xe

YAW Velocity/Lateral Acceleration Sensor: Cảm biến lực trượt ngang khi quay vòng

Actuation of  engine braking system and retarder Control: Bộ chấp hành của hệ thống phanh động cơ và điều khiển hãm.

http://www.obdvietnam.vn