Tiếng Anh chuyên ngành Ô tô (Phần 9)

Hệ thống cảm biến trên ô tô

 • Mass Air Flow Sensor : Cảm biến lưu lượng khí nạp
 • Air Cleaner Temperature Sensor : Cảm biến nhiệt độ khí nạp ( sau dàn hút )
 • Barometric Pressure Sensor : Cảm biến áp suất chân không đường ống nạp
 • Throttle Possition Sensor : Cảm biến vị trí bướm ga
 • Detonation (Knock) Sensor : Cảm biến kích nổ
 • Ambient Air Temperature Sensor : Cảm biến nhiệt độ bên ngoài môi trường
 • Heater Core Temperature Sensor : Cảm biến dây nhiệt
 • Manifold Absolute Pressure Sensor : Cảm biết áp suất tuyệt đối đường ống nạp
 • EGR Valve Position Sensor : Cảm biến vị trí van EGR ( van luân hồi khí xả )
 • Air Temperature Sensor : Cảm biến nhiệt độ khí nạp ( trước hàn hút )
 • Tail light Outage Sensor : Cảm biến tạo nháy đèn
 • Steering Angle Sensor : Cảm biến góc lái
 • Rear Wheel Level Sensor : Cảm biến vị trí bánh xe sau
 • ABS Wheel Speed Sensor : Cảm biến tốc độ bánh xe ( ABS )
 • Vehicle Height Sensor : Cảm biến chiều cao của xe
 • Washer Fluid Lever Sensor : Cảm biến đo mức nước bìnhrửa kính.
 • Brake Fluid Lever Sensor : Cảm biến đo mức dầu thắng
 • Acceleration Sensor : Cảm biến gia tốc
 • Turbo Boost Sensor : Cảm biến áp suất tăng áp
 • Methanol Fuel Sensor : Cảm biến đo metanol trong nhiên liệu
 • Transmission Output Speed Sensor : Cảm biến tốc độ đầu ra của hộp số.
 • Accelerator Pedal Position Sensor : Cảm biến vị trí bàn đạp ga.
 • EGR Pressure Feedback Sensor : Cảm biến đo áp suất khí xả
 • Coolant Temperature Sensor : Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
 • Vehicle Speed Sensor : Cảm biến tốc độ xe
 • Camshaft Position Sensor : Cam biến vị trí trục cam
 • Transmission Input Speed Sensor : Cảm biến tốc độ đầu vào hộp số
 • Transmission Shift Position Sensor : Cảm biến vị trí tay số
 • Transmission Temperature Sensor : Cảm biến nhiệt độ hộp số
 • Oil Temperature Sensor : Cảm biến nhiệt độ dầu
 • Oxygen Sensor : Cảm biến oxi
 • Coolant Level Sensor : Cảm biến đo mức nước làm mát
 • Crankshaft Position Sensor : Cảm biến trục khuỷu