Tìm hiểu hộp số tay điện tử Volkswagen: Hệ thống thủy lực

Hệ thống thủy lực cho phép hệ thống thực hiện các chuỗi chuyển động. Máy bơm thủy lực điện chịu trách nhiệm tạo ra áp suất cần thiết. Nhờ bộ tích lũy áp suất, hệ thống luôn có dự trữ dầu và áp suất cần thiết cho phép nó thực hiện các hoạt động chuyển số tức thời. Bộ tích lũy áp suất báo hiệu áp suất hệ thống tạm thời tới bộ điều khiển.

 tạm thời tới bộ điều khiển.

Trong quá trình thay đổi số, van điện từ cho phép áp suất đến cả xi lanh ly hợp và các piston trong cần bộ chọn số tương ứng với vị trí chính xác trong cổng bộ chọn và số đã chọn.

ĐIỀU KHIỂN LY HỢP THỦY LỰC

Trong quá trình chuyển số, van điện từ ly hợp cũng được kích hoạt bởi bộ phận điều khiển hộp số. Van điện từ được sử dụng để điều khiển việc mở ly hợp hoặc đóng ly hợp.

Nằm ở phần cuối của xi lanh ly hợp là một chiết áp cho phép bộ phận điều khiển phát hiện vị trí chính xác của xi lanh ly hợp và cả vị trí của ly hợp.

Ly hợp ở trạng thái đóng

Mở ly hợp

Để mở ly hợp, piston của van điện từ được dịch chuyển theo cách mà áp suất dầu có thể chảy từ bộ tích áp suất đến xi lanh ly hợp.

Áp suất được áp dụng cho piston xi lanh ly hợp; sau đó kéo cần ly hợp thông qua một dây cáp. Bộ ly hợp được kích hoạt và mở. Chiết áp ghi  lại vị trí của ly hợp và gửi tín hiệu tương ứng đến bộ điều khiển.

Ly hợp mở 20%

Bộ ly hợp được giữ khoảng mở 20% để đảm bảo phản ứng tốt trong quá trình chuyển số và giảm thời gian chuyển tiếp.

Piston trong van điện từ duy trì áp suất dư khoảng 20% áp suất tối đa trong xi lanh ly hợp sau khi ly hợp được mở. Piston được định vị theo cách mà nó chặn tất cả các kết nối thủy lực.

CHỌN CỔNG BỘ CHỌN TỪ PHẢI SANG TRÁI

Van điện từ 1 và 2 được kích hoạt bởi bộ điều khiển hộp số khi thực hiện chuyển động của cổng bộ chọn trên trục bộ chọn hộp số.

Đối với chuyển động của cổng bộ chọn từ phải sang trái, van điện từ 1 được kích hoạt và áp suất dầu được đưa vào pít-tông bên trái trong đòn bẩy bộ chọn.

Pít-tông di chuyển cò mổ có gắn cần điều khiển cổng bộ chọn. Cần điều khiển di chuyển một đòn bẩy trên trục bộ chọn thông qua một thanh kết nối. Điều này làm cho trục bộ chọn quay.

Có một số piston lồng vào nhau với các diện tích bề mặt khác nhau trong đòn bẩy bộ chọn. Chúng phản ứng với lượng dầu chảy vào theo cách mà trục bộ chọn cũng có thể được xoay vào các vị trí cho các cổng bánh răng thứ 3 – 4 hoặc cổng bánh răng thứ 1 – thứ 2.

LỰA CHỌN CỔNG BỘ CHỌN TỪ TRÁI SANG PHẢI

Van điện từ 1 và 2 được kích hoạt lại.

Đối với chuyển động của cổng bộ chọn từ trái sang phải, van điện từ 2 được kích hoạt và áp suất dầu được đưa vào piston bên phải trong đòn bẩy bộ chọn. Piston di chuyển đòn bẩy trên trục bộ chọn nhờ cơ cấu điều chỉnh và thanh nối. Trục bộ chọn được quay.

CHỌN SỐ

Van điện từ 3 và 4 được kích hoạt bởi bộ điều khiển hộp số khi một số được chọn.

Để thực hiện chuyển động theo hướng di chuyển, van điện từ 4 được kích hoạt. Áp suất dầu chảy đến pít-tông bên trái trong đòn bẩy bộ chọn. Pít tông tác dụng áp lực lên cò mổ. Cần của trục bộ chọn được kết nối với cò mổ. Trục bộ chọn được đẩy về phía trước và một số được chọn.

Để thực hiện chuyển số theo hướng di chuyển, van điện từ 3 được kích hoạt. Áp suất dầu chảy đến pít-tông bên phải trong đòn bẩy bộ chọn. Pít tông tác dụng áp lực lên cò mổ. Cần của trục bộ chọn được kết nối với cò mổ. Trục bộ chọn được kéo lại và một số được chọn.

ĐIỀU KHIỂN ÁP SUẤT

BƠM THỦY LỰC

Bơm thủy lực cùng với bộ tích áp tạo ra áp suất hệ thống cần thiết từ 39 – 55 bar để kích hoạt ly hợp và thực hiện chuyển số. Bơm thủy lực được kích hoạt khi mở cửa tài xế. Bộ tích áp giữ một lượng dầu và áp suất dự trữ nhất định để phản ứng nhanh hơn.

XILANH NGẮT LY HỢP

Xi lanh ngắt ly hợp được cung cấp áp suất dầu thông qua van điện từ trong quá trình vận hành ly hợp. Sự tích tụ áp suất làm cho một piston trong xi lanh ngắt ly hợp di chuyển; cáp ly hợp được gắn vào cuối của piston này, kích hoạt đòn bẩy ly hợp. Đòn bẩy ly hợp được đưa trở lại vị trí ban đầu bằng một lò xo trong xi lanh ngắt ly hợp hoặc bằng lò xo đĩa ly hợp. Vị trí của xi lanh ngắt ly hợp được xác định thông qua cảm biến chuyển động ly hợp và được báo hiệu đến bộ điều khiển hộp số.

Nguồn: "UpVehicle & VehiXE"