Tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2020 - ĐH Đông Á

Thông báo về việc tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2020

Thời gian: 07h00, ngày 11/6/2020 (Thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường Edison