Tổng hợp từ vựng tiếng anh trên hệ thống phanh ô tô

Hệ thống phanh là một hệ thống bắt buộc phải có trên ô tô. Vì vậy trong tuần này chúng ta sẽ học từ vựng tiếng anh trong hệ thống phanh

 • Cacuum Power Booster: Bầu trợ lực phanh
 • Brake Fuid Reservoir: Bình chứa dầu phanh
 • Master Cylinder: Xy lanh chính
 • Brake Line: Đường dầu phanh
 • Brake Hose: Ống dẫn dầu phanh
 • Disc Brake (Phanh đĩa)
 • Caliper: Calip
 • Rotor or Disc: Đĩa phanh
 • Bleed Valva: Van xả gió
 • Slide Pin: Chốt trượt
 • Brake Pad: Má phanh
 • Dust cap: Nắp chụp bụi
 • Wheel Studs: Bu lông bánh xe
 • Combination Valve: Van phân phối
 • Return Springs: Phanh hồi vị
 • Brake Shoe: Má phanh
 • Wheel hub: Moay ơ bánh xe
 • Brake Pedal: Bàn đạp phanh
 • Parking Brake Handle: Tay nắm phanh tay
 • Parking Brake Adjuster: Cáp điều chỉnh
 • Parking Brake Cables: Cáp của phanh tay
 • Brake Drum: Trống phanh
 • Brake Line: Đường dầu phanh
 • Brake Warning Light: Đèn báo phanh
 • Drum Brake (Phanh tang trống)
 • Wheel Cylinder: Xi lanh bánh xe (xi lanh con)
 • Backing Plate: Mâm phanh
 • Brake Shoe: Má phanh
 • Anchor Pin: Chốt định vị
 • Brake Adjuster: Bộ điều chỉnh phanh

 • Pin on which calipper slides: Chốt trượt
 • Inspection hole for checking pad thickness: Lỗ kiểm tra độ mòn của má phanh
 • Caliper: Càng phanh đĩa
 • Bleed valve: Ốc xả gió
 • Flexible brake hose: Ống dầu
 • Brake pad: Má phanh
 • Ventilating slots: Rãnh đĩa phanh
 • Brake disc or rotor: Đĩa phanh
 • Wheel hub: Moay ơ bánh xe
 • Dust cap: Nắp ngăn bụi
 • Wheel Stud: Bu lông bánh xe

Nguồn: https://oto.edu.vn

Từ khóa