Trường Đại học Đông Á tổ chức hoạt động thăm các em sinh viên học ngành CNKT ô tô học quân sự tại QK5

Học kỳ quân sự của sinh viên học ngành CNKT Ô tô

Không khi buổi liên hoan tại Sảnh của trường Quân chính QK 5

Các sinh viên tạo dáng trước ống kính cùng CVHT

Khoảng khắc vui tươi khi được chụp ảnh