Tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018

Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2018

Năm 2018, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Đông Á (Mã trường: DAD) tuyển sinh hệ Đại học chính quy với 4.679 chỉ tiêu theo 2 phương thức, cụ thể như sau: 

I.   PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN (Thí sinh có thể chọn cả 2 phương thức)

1.   XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT

Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 ≥ 6.0 

2.   XÉT THEO KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA 

Tổng điểm 3 bài thi + điểm ƯT ≥ Điểm sàn theo quy định của nhà trường

Lưu ý:  

 • Điểm xét tuyển đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT QG được áp dung cho TẤT CẢ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO và TẤT CẢ CÁC TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN
 • Điểm Ưu tiên = Điểm khu vực + Điểm đối tượng

* NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Hình thức tuyển sinh: xét tuyển kết hợp phỏng vấn trực tiếp

1. XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT

2. XÉT THEO KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA 

Tổng điểm 3 bài thi + điểm ƯT ≥ Điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT

3. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

 • XT theo học bạ THPT: Điểm TBC cả năm lớp 12 ≥ 8.0
 • XT theo kết quả thi THPT QG: Điểm xét tuyển ≥ Điểm sàn do Bộ GD&ĐT quy định.

II.   TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
(Chọn 1 trong 4 tổ hợp)
CÔNG NGHỆ KT Ô TÔ 7510205

A00, A01, B00, C15

 1. A00 - Toán, Lý, Hóa
 2. A01 - Toán, Lý, Anh
 3. B00 - Toán, Hóa, Sinh
 4. C15 - Toán, Văn, KHXH
CÔNG NGHỆ KT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA 7510303
CÔNG NGHỆ KT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ 7510301

ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA

ĐIỀU DƯỠNG SẢN PHỤ KHOA

ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

2030101

2030102

2030103

B00, A02, B03, A16

 1. B00 - Toán, Hóa, Sinh
 2. A02 - Toán, Lý, Sinh
 3. B03 - Toán, Sinh, Văn
 4. A16 - Toán, Văn, KHTN
DINH DƯỠNG 7720401
TÂM LÝ HỌC 7310401

C00, D01, A16, C15

 1. C00 - Văn, Sử, Địa
 2. D01 - Toán, Văn, Anh
 3. A16 - Toán, Văn, KHTN
 4. C15 - Toán, Văn, KHXH
GIÁO DỤC MẦM NON 7140201

MN1, MN2, MN3, MN4

 1. MN1 - Toán, Văn, Năng khiếu
 2. MN2 - Toán, KHXH, Năng khiếu
 3. MN3 - Văn, KHXH, Năng khiếu
 4. MN4 - Văn, KHTN, Năng khiếu
GIÁO DỤC TIỂU HỌC 7140202

A00, D01, A16, C15

 1. A00 - Toán, Lý, Hóa
 2. D01 - Toán, Văn, Anh
 3. A16 - Toán, Văn, KHTN
 4. C15 - Toán, Văn, KHXH
LUẬT KINH TẾ 7380107

A00, A01, A16, C15

 1. A00 - Toán, Lý, Hóa
 2. A01 - Toán, Lý, Anh
 3. A16 - Toán, Văn, KHTN
 4. C15 - Toán, Văn, KHXH
QTKD KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG 4010103
QTKD DU LỊCH & LỮ HÀNH 4010104

QUẢN TRỊ KINH DOANH

QUẢN TRỊ MARKETING

QUẢN TRỊ TRUYỀN THÔNG TÍCH HỢP

4010101

4010102

4010106

KẾ TOÁN

KIỂM TOÁN

4030101

4030102

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

4020101

4020102

LƯU TRỮ HỌC & QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

VĂN THƯ LƯU TRỮ

QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH - VĂN THƯ

4040601

4040602

4040603

C00, D01, D14, C15

 1. C00 - Văn, Sử, Địa
 2. D01 - Toán, Văn, Anh
 3. D14 - Văn, Sử, Anh
 4. C15 - Toán, Văn, KHXH
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 7340404

A00, A01, C00, C15

 1. A00 - Toán, Lý, Hóa
 2. A01 - Toán, Lý, Anh
 3. C00 - Văn, Sử, Địa
 4. C15 - Toán, Văn, KHXH

NGÔN NGỮ ANH

BIÊN DỊCH PHIÊN DỊCH

TIẾNG ANH - DU LỊCH

 

7220201

2020101

2020102

A01, D01, A16, C15

 1. A01 - Toán, Lý, Anh
 2. D01 - Toán, Văn, Anh
 3. A16 - Toán, Văn, KHTN
 4. C15 - Toán, Văn, KHXH

XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

1010301

1010302

A00, A01, B00, A16

 1. A00 - Toán, Lý, Hóa
 2. A01 - Toán, Lý, Anh
 3. B00 - Toán, Hóa, Sinh
 4. A16 - Toán, Văn, KHTN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

QUẢN TRỊ MẠNG VÀ AN NINH MẠNG

7480201

8020101

8020103

8020105

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

CN SINH HỌC

QL CHẤT LƯỢNG & ATTP

7540101

4010109

4010108

A00, B00, D07, D08

 1. A00 - Toán, Lý, Hóa
 2. B00 - Toán, Hóa, Sinh
 3. D07 - Toán, Hóa, Anh
 4. D08 - Toán, Sinh, Anh

III.   THỜI GIAN TUYỂN SINH

TT Thời gian nộp hồ sơ nhập trường Thời gian nhập học
1 Xét tuyển theo học bạ THPT 
Từ tháng 03/2018

Đợt 1: 15/08/2018

Đợt 2: 22/08/2018

2 Xét tuyển theo kết quả thi THPT QG 
Theo quy định của Bộ GD&ĐT

Nhà trường không tuyển sinh các Đợt sau nếu các Đợt trước đủ chỉ tiêu.