Ngành Công nghệ Ô tô sẽ và luôn luôn thích ứng với xu hướng Công nghiệp 4.0

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô trang bị cho người học khả năng nghiên cứu lý thuyết, tính toán và thiết kế về động cơ đốt trong, ô tô, các kiến thức về công nghệ ô tô, khai thác, bảo dưỡng, kiểm định, sửa chữa và tỏ chứ c va ̣n tải ô tô, cũng như các kiến thức về kinh tế, quản trị doanh nghiệp để có đủ khả năng tham gia công tác đáp ứng yêu cầu thực tế.

Với định hướng ứng dụng, hương trình đào tạo đặc biệt chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp nhằm giúp sinh viên có khả năng tiếp cận công
việc chuyên môn và khởi nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp.