Tiếng Anh chuyên ngành Ô tô (Phần 9)

Hệ thống cảm biến trên ô tô

 Mass Air Flow Sensor : Cảm biến lưu lượng khí nạp
 Air Cleaner Temperature Sensor : Cảm biến nhiệt độ khí nạp ( sau dàn hút )
 Barometric Pressure Sensor : Cảm biến áp suất chân không đường ống nạp
 Throttle Possition Sensor : Cảm biến vị trí bướm ga
 Detonation (Knock) Sensor : Cảm biến kích nổ
 Ambient Air Temperature Sensor : Cảm biến nhiệt độ bên ngoài môi trường
 Heater Core Temperature Sensor : Cảm biến dây nhiệt
 Manifold Absolute Pressure Sensor : Cảm biết áp suất tuyệt đối đường ống nạp
 EGR Valve Position Sensor : Cảm biến vị trí van EGR ( van luân hồi khí xả )
 Air Temperature Sensor : Cảm biến nhiệt độ khí nạp ( trước hàn hút )
 Tail light Outage Sensor : Cảm biến tạo nháy đèn
 Steering Angle Sensor : Cảm biến góc lái
 Rear Wheel Level Sensor : Cảm biến vị trí bánh xe sau
 ABS Wheel Speed Sensor : Cảm biến tốc độ bánh xe ( ABS )
 Vehicle Height Sensor : Cảm biến chiều cao của xe
 Washer Fluid Lever Sensor : Cảm biến đo mức nước bìnhrửa kính.
 Brake Fluid Lever Sensor : Cảm biến đo mức dầu thắng
 Acceleration Sensor : Cảm biến gia tốc
 Turbo Boost Sensor : Cảm biến áp suất tăng áp

 Methanol Fuel Sensor : Cảm biến đo metanol trong nhiên liệu
 Transmission Output Speed Sensor : Cảm biến tốc độ đầu ra của hộp số.
 Accelerator Pedal Position Sensor : Cảm biến vị trí bàn đạp ga.
 EGR Pressure Feedback Sensor : Cảm biến đo áp suất khí xả
 Coolant Temperature Sensor : Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
 Vehicle Speed Sensor : Cảm biến tốc độ xe
 Camshaft Position Sensor : Cam biến vị trí trục cam
 Transmission Input Speed Sensor : Cảm biến tốc độ đầu vào hộp số
 Transmission Shift Position Sensor : Cảm biến vị trí tay số
 Transmission Temperature Sensor : Cảm biến nhiệt độ hộp số
 Oil Temperature Sensor : Cảm biến nhiệt độ dầu
 Oxygen Sensor : Cảm biến oxi
 Coolant Level Sensor : Cảm biến đo mức nước làm mát
 Crankshaft Position Sensor : Cảm biến trục khuỷu