MÔN HỌC

 

Học kỳ Mã học phần Tên học phần Học kỳ Mã học phần Tên học phần
Năm 1
HK 1 SKIL1001 Phương pháp học đại học HK 2 PHIL3001 Triết học Mac-Lênin
SKIL2003 KN viết, soạn thảo văn bản SKIL1002 KN giao tiếp thuyết trình
SKIL1004 KN truyền thông PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học
PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lênin PHIL2005 Tư tưởng Hồ Chí Minh
PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học PHYE1001 Giáo dục thể chất 1
PHIL2004 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam INFO2003 Chuẩn MOS Excel
PHIL2005 Tư tưởng Hồ Chí Minh ENGL2002 Pronunciation 2 (PN2)
GLAW1001 Pháp luật 1 ENGL3004 Communication 2 (CE2)
INFO2001 Chuẩn ứng dụng CNTT AUET2001 Vẽ kỹ thuật
ENGL2001 Pronunciation 1 (PN1) AUET2006 Vật liệu cơ khí
ENGL3003 Communication 1 (CE1) AUET2003 Cơ lý thuyết
AUET1002 Nhập môn CNKT ô tô AUET3001 Nguyên lý động cơ đốt trong
PHYS2001 Vật lý AUET4001 Thực hành cơ khí
MATH3001 Toán cao cấp HK hè   Giáo dục quốc phòng
AUET2002 Nhiệt kỹ thuật  
Năm 2
HK 3 SKIL1004 KN truyền thông HK 4 SKIL2005 Phương pháp nghiên cứu khoa học
BUSM3018 Social marketing PHIL3001 Triết học Mac-Lênin
ENGL3005 Communication 3 (CE3) ENGL3007 Communication 5 (CE5)
ENGL3006 Communication 4 (CE4) PHYE1003 Giáo dục thể chất 3
PHYE1002 Giáo dục thể chất 2 AUET2005 Sức bền vật liệu
AUET2004 Truyền động cơ khí AUET2008 Kỹ thuật điện - điện tử ô tô
AUET2007 Công nghệ khí nén và thủy lực ứng dụng AUET4002 Thực hành tháo lắp và sửa chữa động cơ ô tô
AUET3005 Thiết bị xưởng và nhiên liệu, dầu mỡ AUET3003 Lý thuyết ô tô
AUET3002 Kết cấu động cơ AUET3004 Kết cấu ô tô
THEM6001 Chuyên đề khảo sát động cơ THEM6002 Chuyên đề khảo sát khung gầm - ô tô
Năm 3
HK 5 SKIL1006 KN tìm việc HK 6 ENGL4011 English for TOEIC 4 (TE4)
PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lênin ENGL3012 English for TOEIC 5 (TE5)
ENGL4008 English for TOEIC 1 (TE1) AUET2010 CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô
ENGL4009 English for TOEIC 2 (TE2) AUET3007 Hệ thống điện thân xe
ENGL4010 English for TOEIC 3 (TE3) AUET4004 Thực hành sửa chữa điện động cơ
AUET2009 Vi điều khiển ứng dụng AUET4005 Thực hành sửa chữa điện thân xe
AUET4003 Thực hành tháo lắp và sửa chữa khung-gầm ô tô AUET3009 Tiếng Anh chuyên ngành ô tô
AUET3006 Hệ thống điện động cơ AUET5002 Dịch vụ kinh doanh ô tô, phụ tùng ô tô
AUET5001 Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô  
Năm 4
HK 7 PHIL3001 Triết học Mac-Lênin HK 8-9 AUET8001 Đồ án thiết kế chuyên ngành ô tô
PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lênin AUET7040 Thực tập & Đồ án tốt nghiệp
PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học  
PHIL2004 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
SKIL1006 KN tìm việc
AUET1001 Pháp luật chuyên ngành ô tô
AUET3008 Hệ thống điều khiển tự động trên ô tô
THEM6003 Chuyên đề hệ thống điều hòa không khí
THEM6004 Chuyên đề hộp số tự động
AUET4006 Thực hành hệ thống điều khiển tự động trên ô tô
AUET4007 Thực hành tháo lắp sửa chữa hộp số
AUET4008 Thực hành tháo lắp sửa chữa hệ thống điều hòa không khí
AUET5003 Dịch vụ đăng kiểm ô tô
AUET4009 Thực tập kỹ năng tổng hợp chuyên ngành
AUET3036 Ô tô năng lượng mới
AUET3037 Ô tô điện và ô tô hybrid
AUET3038 Thực tập Ứng dụng máy tính trong kỹ thuật ô tô
AUET3039 Thực tập chẩn đoán ô tô