MÔN HỌC

 

  Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG UDASOH001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 2
UDASOH002 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 3
UDASOH003 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3
UDASOH004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
UDASOH005 Pháp luật đại cương 2
UDASOH011 Nhập môn hành chính nhà nước (tự chọn) 2
UDASOH012 Kỹ thuật soạn thảo văn bản (tự chọn) 2
UDASOH013 Tâm lý học đại cương (tự chọn) 2
UDASOH014 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm (tự chọn) 2
UDASOH015 Phương pháp luận NCKH (tự chọn) 2
UDAMAT001 Toán cao cấp A1 3
UDAPHY001 Vật lý A1 3
UDAINF011 Tin học ứng dụng 3
UDAMAT002 Toán cao cấp A2 (tự chọn) 2
UDAMAT003 Xác suất và thống kê (tự chọn) 2
UDAPHY002 Vật lý A2 (tự chọn) 2
UDACHE001 Hóa học A1 (tự chọn) 2
UDAINF012 Kỹ thuật số (tự chọn) 2
UDAINF013 Lập trình Visual Basic (tự chọn) 2
UDAINF014 Vẽ kỹ thuật bằng AutoCAD (tự chọn) 2
UDAINF015 Mô phỏng ôtô bằng phần mềm chuyên dụng (tự chọn) 2
UDAMIL001 Giáo dục quốc phòng 1 3
UDAMIL002 Giáo dục quốc phòng 2 2
UDAMIL003 Giáo dục quốc phòng 3 3
UDAPED001 Điền kinh 1
UDAPED002 Karatedo (tự chọn) 2
UDAPED003 Taekwondo (tự chọn) 2
UDAPED004 Bóng chuyền (tự chọn) 2
UDAENG001 Anh văn 1 3
UDAENG002 Anh văn 2 3
UDAENG003 Anh văn 3 3
UDAENG004 Tiếng Anh chuyên ngành ôtô 3
KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP UDAMEC001 Họa hinh - Vẽ kỹ thuật 3
UDAMEC002 Cơ học lý thuyết 3
UDAMEC003 Vật liệu học 2
UDAMEC004 Sức bền vật liệu 3
UDAMEC005 Nguyên lý - Chi tiết máy 3
UDAMEC006 Dung sai và kỹ thuật đo 2
UDAMEC007 Kỹ thuật nhiệt 3
UDAELE001 Kỹ thuật điện 2
UDAELE002 Kỹ thuật điện tử 2
UDAELE003 Cảm biến và công nghệ đo lường 2
UDAELE004 Vi điều khiển ứng dụng 3
UDAOTO001 Nhập môn công nghệ kỹ thuật ôtô 2
UDAOTO002 Lý thuyết ôtô 3
UDAOTO003 Khung - Gầm ôtô 3
UDAOTO004 Hệ thống truyền lực ôtô 2
UDAOTO005 Hệ thống lạnh ôtô 2
UDAOTO006 Thiết bị thủy khí 3
UDAOTO007 Lý thuyết ĐCĐT 3
UDAOTO008 Cấu tạo ĐCĐT 3
UDAOTO009 Hệ thống phun nhiên liệu điện tử của ĐCĐT 2
UDAOTO010 Hệ thống Điện - Điện tử ôtô 3
UDAOTO011 Công nghệ lắp ráp ôtô 3
UDAOTO012 Thực nghiệm và chẩn đoán kỹ thuật ôtô 2
UDAOTO013 ĐAMH Khung - Gầm ôtô 2
UDAOTO014 ĐAMH Động cơ đốt trong 2
UDAOTO015 ĐAMH Điện - Điện tử ôtô 2
UDAOTO016 Nhiên liệu và môi chất chuyên dụng (tự chọn) 2
UDAOTO017 Hệ động lực ôtô hybrid (tự chọn) 2
UDAOTO018 Xử lý khí thải động cơ ôtô (tự chọn) 2
UDAOTO019 Thiết bị tiện nghi trên ôtô (tự chọn) 2
UDAOTO20 Kiểm định xe cơ giới (tự chọn) 2
UDAOTO21 Xe cơ giới chuyên dụng (tự chọn) 2
UDAOTO22 Kỹ thuật lái ôtô (tự chọn) 2
UDAOTO23 Quản lý dịch vụ ôtô (tự chọn) 2
UDAOTO24 Chuyên đề ôtô (tự chọn) 2
UDAOTO25 Thực tập cơ khí 3
UDAOTO26 Thực tập Khung - Gầm ôtô 4
UDAOTO27 Thực tập Động cơ đốt trong 4
UDAOTO28 Thực tập Điện - Điện tử ôtô 4
UDAOTO29 Thực tập tốt nghiệp 2
UDAOTO30 Đồ án tốt nghiệp 10